Anunci aprovació inicial DUPROCIM

Dilluns, 8 d'abril de 2019 a les 09:10

El Ple de l’Ajuntament de Gaià reunit el dia 2 d'abril de 2019, va aprovar inicialment i per majoria absoluta el projecte: Document únic de PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM).

El projecte romandrà a exposició pública pel termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP i podrà consultar-se a la web municipal i a les oficines municipals dins dels horaris habituals.

Darrera actualització: 08.04.2019 | 09:57