RISC EXTREM D'INCENDIS FORESTALS

Dijous, 12 d'agost de 2021 a les 00:00

Davant del perill extrem d'incendi forestal, el DOGC publica la Resolució INT/2641/2021 per la qual s'estableixen determinades restriccions en els municipis en què s'ha activat el nivell 3️⃣ del Pla Alfa:

📆 Restriccions vigents fins les 00:00h de dimarts 17 d'agost:

  • ⛔🚜 Prohibició d'ús de maquinària agrícola en la franja horària entre les 🕙 10h. i les 🕗 20h. 
  • 🍏🍐🍊 S'exceptua la recollida de fruita, que queda exclosa d'aquesta restricció. 
  • ⛔👷🏻‍♀️👷🏽‍♂️Suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals.
  • ⛔ 🚜🌳 Prohibició del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 🕙10h. i 🕗 20h.
  • ⛔ 🚗🏍️ Limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis, excepte residents i activitats inajornables.

📆 Restriccions vigents des de les 12:00h de demà dia 13 d'agost i fins les 00:00h del dia 17 d'agost:

  • ⛔ Suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva. 
  • ⛔ Suspensió d'activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents.
  • 🛑 Restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

Per als 279 municipis annexats a aquesta Resolució, en els quals està activat el nivell 3 del Pla ALFA, com és del cas de Balsareny:

1. La suspensió, amb retorn a punt d'origen, de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada,
ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres
que tinguin condicions equivalents.
2. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a
l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
3. La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 10 i les 20
hores, excepte pel que respecta a la recollida de fruita que resta exclosa d'aquesta restricció.
4. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals,
excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.
5. La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 10 hores i
20 hores.
6. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà
d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.
7. Es recomana l'aplicació de totes aquestes mesures, establertes en els punts anteriors d'aquesta Resolució, a
tots els municipis de Catalunya.
8. L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions
previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se'n
puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.
9. Les mesures contingudes en el punt primer i segon d'aquesta Resolució són vigents des de les 12:00 hores
del 13 d'agost de 2021 fins a les 00:00 hores del 17 d'agost de 2021.
10. Les mesures contingudes en el punt tercer, quart, cinquè, sisè, setè i vuitè d'aquesta Resolució són vigents
des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 00:00h del 17 d'agost 2021

Darrera actualització: 12.08.2021 | 19:40