Rodem una pel·lícula

Curs de 3 mesos - Rodem una pel·lícula

TERMINI INSCRIPCIÓ: 03 d'octubre de 2022

10 places per ordre d'inscripció

(Hi ha d'haver un minim de 10 persones perquè el curs es dugui a terme)

 

Calendari: Dijous, (del 6 d'octubre al 29 de desembre de 2022)

Horari: 19:00h a 21:00h

Lloc de realització´: Casa el Prat (Gaià).

 

Col.labora: Diputació de Barcelona.


Responsable del tractament

Ajuntament de Gaià

Plaça de l’Ajuntament, 1, 08672 Gaià

Tel. 93 839 01 51 gaia@diba.cat www.gaia.cat

Dades de contacte delegat de protecció de dades

dpd.ajgaia@diba.cat

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

Diputació de Barcelona

Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta

Passeig de la Vall d’Hebron, 171

08035 Barcelona

93 472 65 00

Finalitat del tractament

Tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d’ells.

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Gaià o mitjançant la seva seu electrònica (https://www.gaia.cat).

Termini de conservació de les dades

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d’aplicació el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat).

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:12
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:12