S'aprova el conveni per a la prestació de serveis sobre el sistema de gestió del cementiri municipal

Divendres, 24 de desembre de 2021 a les 09:10

També es van aprovar el conveni marc per a la prestació de serveis d'assistència tècnica en TIC, administració digital i govern obert, entre d'altres punts.

A la sessió plenària es va aprovar, per la totalitat dels presents amb tres vots a favor (dos de Junts per Gaià i un de la regidora no adscrita), el conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Gaià per a la prestació de serveis de disponibilitat, formació, suport, manteniment i desenvolupament sobre el sistema de gestió de cementiris municipals desenvolupat en el marc del projecte CBGESCEM.

El projecte d’Implantació d’un sistema de gestió de Cementiris Municipals neix de l’exposició per part d’un conjunt d’ajuntaments de la comarca de la necessitat d’informatitzar la gestió dels cementiris a través d’un sistema que complís un seguit de requeriments d’ús i tecnològics que donés resposta a les seves necessitats i, alhora, no suposés un cost excessiu.

Per altra banda, la informàtica i noves tecnologies tenen un paper cabdal per poder prestar serveis eficients als ciutadans i en la millora de la gestió interna dels ajuntaments i aquest ajuntament disposa d’un important nombre d’equips i elements de comunicació i per aquest fer es va acordar aprovar, per tres vots a favor (dos de Junts per Gaià i un de la regidora no adscrita), el Conveni marc per la prestació d’assistència tècnica en TIC, Administració Digital i Govern Obert, amb el Consell Comarcal del Bages.

També cal destacar, entre altres punts tractats de la sessió, que es va ratificar el decret d'alcaldia 2021/373, de 10 de desembre, d'adhesió a de l'ajuntament de Gaià a la primera prorroga de l'acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

S'adjunta l'acta de la sessió plenària per poder-la consultar al detall.

Darrera actualització: 02.03.2022 | 10:23