Recollida de voluminosos

o Gener. 2n dijous 
o Abril. 2n dijous 
o Juliol. 2n dijous 
o Octubre. 2n dijous 

Sol.licitud recollida voluminosos

Es consideren objectes voluminosos els mobles, matalassos, electrodomèstics i altres trastos de gran volum d'origen domèstic.

És imprescindible sol·licitar la recollida dels voluminosos, identificant, el nom, carrer i telèfon. Un cop realitzada i confirmada la sol·licitud, s'hauran de dipositar al carrer tot seguint les instruccions de l’Ajuntament, en quan a dia i hora de recollida.

S'ha de procurar no obstruir el pas dels vianants i vehicles.

Caldrà identificar els voluminosos a recollir, essent un màxim de 4 objectes per habitatge i any. No es poden fer buidatges de pisos sencers, ni de volums importants com ara habitacions o cuines.

En el cas que l’usuari no es pugui esperar al servei de recollida concertat, caldrà que ho porti directament a la deixalleria

Avís legal

 

Responsable del tractament

Ajuntament de Gaià

Plaça de l’Ajuntament, 1, 08672 Gaià

Tel. 93 839 01 51 gaia@diba.cat www.gaia.cat

Dades de contacte delegat de protecció de dades

dpd.ajgaia@diba.cat

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

Diputació de Barcelona

Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta

Passeig de la Vall d’Hebron, 171

08035 Barcelona

93 472 65 00

Finalitat del tractament

Tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d’ells.

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Gaià o mitjançant la seva seu electrònica (https://www.gaia.cat).

Termini de conservació de les dades

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d’aplicació el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat).

Darrera actualització: 23.12.2019 | 07:02
Darrera actualització: 23.12.2019 | 07:02