SCAPE ROOM

SCAPE ROOM - ESCAPEM D'UNA MAR DE PLÀSTIC

SCAPE ROOM - ESCAPEM D'UNA MAR DE PLÀSTICS - 18 DE SETEMBRE DE 2021 - Activitat de matí

Termini màxim inscripció: 16 de setembre de 2021.

Places limitades per ordre d'inscripció de GRUP BOMBOLLA (Màxim 6 persones per grup bombolla)

Es confirmarà l'acceptació o denegació de la inscripció dels grups bombolla i els horaris de l'activitat. Per aquesta activitat hi haurà 4 sessions.

                               - 9.00h a 10.00                   - 10.00h a 11.00                    - 11.00h a 12.00               - 12.10h a 13.10                        

Al formulari es podrà seleccionar la preferència, l'ajuntament i l'organitzador de l'activitat es reserva el dret de  distribuir els grups en horaris no preferents.

 

SCAPE ROOM - ESCAPEM D'UNA MAR DE PLÀSTICS

Descripció   

Seguint la filosofia i popularitat dels “escape rooms” es desenvoluparà una senzilla activitat basada en la idea d’escapar d’una habitació (o espai) en un temps determinat, després de superar una sèrie de proves que estaran contingudes en una caixa (escape box, en aquest cas una maleta o cofre). L’activitat busca sensibilitzar sobre la contaminació dels plàstics (en particular, els plàstics d’un sol ús i vida útil curta) amb la degradació dels sistemes ecològics, al mateix temps afectant a tot el conjunt de la cadena tròfica, incloent els humans.

Objectius

  • Donar a conèixer la problemàtica dels plàstics i els seus efectes en els ecosistemes i per a la salut de les persones.

  • Descobrir, de manera lúdica, allò que cadascun de nosaltres pot fer per a disminuir la contaminació per plàstics i avançar cap a models d'economia circular i de residu zero.

Destinataris

Públic adult o juvenil i públic familiar. Es recomana la participació a partir de 12 anys.

 

 

 

Avís legal

Responsable del tractament

Ajuntament de Gaià

Plaça de l’Ajuntament, 1, 08672 Gaià

Tel. 93 839 01 51 gaia@diba.cat www.gaia.cat

Dades de contacte delegat de protecció de dades

dpd.ajgaia@diba.cat

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

Diputació de Barcelona

Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta

Passeig de la Vall d’Hebron, 171

08035 Barcelona

93 472 65 00

Finalitat del tractament

Tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d’ells.

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Gaià o mitjançant la seva seu electrònica (https://www.gaia.cat).

Termini de conservació de les dades

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d’aplicació el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat).

Darrera actualització: 02.09.2021 | 12:10
Darrera actualització: 02.09.2021 | 12:10