Campanya d'esterilització de Gats i Gossos 2023 (27 de novembre al 15 de desembre de 2023)

Tanca Formulari

Campanya d'esterilització de gats i gossos 2023L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 13.11.2023 | 12:20
Darrera actualització: 13.11.2023 | 12:20