Retribucions càrrecs electes

Retribucions i indemnitzacions


Alcalde
Enric Armengou i Vall de Vilaramó
Dedicació 75% jornada, 9.299,07€/any (subvenció que dona la Generalitat de Catalunya per càrrecs electes).

S'estableix un règim màxim d'indemnitacions per assistència efectiva a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial el següent règim d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part.

Assistència a les sessions del Ple: 525,00 euros/membre, amb un màxim de 4 sessions plenàries anuals pel conjunt de membres i assistències.

Darrera actualització: 8.02.2022 | 13:41
Darrera actualització: 8.02.2022 | 13:41