Impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet


L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accés a l'Oficina de Gestió Tributària de l'Ajuntament

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment, podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de gestió tributària reservant cita prèvia o bé trucar per telèfon al 932 029 802

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Gaià és:

Oficina de Gestió Tributària de Manresa
C/ Major, 36
08242 Manresa
Tel. 934 729 150
orgt.manresa@diba.cat

Podeu consultar-ne la informació de contacte.

Darrera actualització: 17.02.2022 | 08:00
Darrera actualització: 17.02.2022 | 08:00