Organització municipal

Organigrama polític i tècnic

Alcaldia
Enric Armengou i Vall de Vilaramó

Tinent d'alcalde
Marc Burillo Torrent

Regidora
Marta Orcero Camprubi

Regidors a l'oposició
Núria Casanovas Antonell
Jordi Esclusa Martí

Personal
Auxiliar Administrativa: Josefina Castias Viñas, jornada complerta (personal laboral fix)
Secretaria-Interventora: Cristina Torrents Estorch, mitja jornada (personal funcionari interí)

Darrera actualització: 08.02.2022 | 13:48
Darrera actualització: 08.02.2022 | 13:48