L'Ajuntament aplica l'increment retributiu a les persones que treballen a l'entitat

Dilluns, 8 de març de 2021 a les 09:10

Es va aprovar l’aplicació de l’increment retributiu del 0,9% per tots els conceptes salarials – llevat de gratificacions- al conjunt de tot el personal al servei de l’ajuntament de Gaià (funcionaris i laborals) i amb efectes retroactius des del dia 1 de gener del 2021.

En la mateixa sessió plenària el Sr. Jordi Esclusa Martí va prendre possessió com a regidor d’aquest ajuntament del grup ERC-AM, per renúncia del Sr. Joan Coll Prat.

També es va aprovar definitivament el “projecte executiu de rehabilitació interior del mas el prat de Gaià” juntament amb la resolució de les al·legacions presentades pel Sr. Jaume Riba Costa, Sra. Montserrat Font Vila i Sra. Ana Escudero Angles, durant la informació pública del Projecte executiu de rehabilitació interior del Mas el Prat de Gaià.

Per altra banda, el Pla d'acció per a l'energia i el clima (PAESC) de Gaià. El PAESC, és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local. Conté les accions que cada ens local ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030, i així, anar més enllà de la reducció del 40% de les emissions de CO2 al seu terme5. Ha de tenir una visió ambiciosa i incloure mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic.

S'adjunta l'acta de la sessió plenària per poder-la consultar al detall.

Darrera actualització: 02.03.2022 | 11:06