L'Ajuntament aprova el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2020

Dilluns, 22 de novembre de 2021 a les 09:10

Es va realitzar una sessió plenària extraordinària per tractar el compte general de l'exercici 2020.

Es va presentar el Compte general de l'exercici 2020 un cop informat per la Comissió de Comptes i exposat al públic i un cop sotmesa la proposta d'acord a votació, el ple va acordar la seva aprovació per majoria dels presents amb quatre vots a favor (dos de Junts per Gaià i dos d'ERC-AM).

S'adjunta l'acta de la sessió plenària per poder-la consultar al detall.

Darrera actualització: 02.03.2022 | 10:23