L'Ajuntament aprova el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2020

Dilluns, 22 de novembre de 2021

Es va realitzar una sessió plenària extraordinària per tractar el compte general de l'exercici 2020.

Es va presentar el Compte general de l'exercici 2020 un cop informat per la Comissió de Comptes i exposat al públic i un cop sotmesa la proposta d'acord a votació, el ple va acordar la seva aprovació per majoria dels presents amb quatre vots a favor (dos de Junts per Gaià i dos d'ERC-AM).

S'adjunta l'acta de la sessió plenària per poder-la consultar al detall.

Darrera actualització: 2.03.2022 | 10:23