L'Ajuntament aprova el pla director del clavegueram

Divendres, 9 d'abril de 2021 a les 09:10

En data 25 de novembre de 2020 es va aprovar inicialment el pla director del clavegueram, s’ha sotmès a informació publica per un període mínim de trenat dies, i en aquest període hi ha hagut tres al·legacions al pla director de clavegueram.

Ateses que aquestes al·legacions es tindran en consideració alhora de redactar el projecte de les futures estacions depuradores d’aigües residuals.

Juntament amb aquest fet, de la sessió plenària es pot destacar que també s'aprova el pla mig pressupostari 2022-2024 que servirà de base per a l'elaboració del Programa d'Estabilitat.

S'adjunta l'acta de la sessió plenària per poder-la consultar al detall.

Darrera actualització: 02.03.2022 | 11:25