L'Ajuntament s'adhereix al contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Dimecres, 20 d’octubre de 2021

Aquesta adhesió es va aprovar en sessió plenària per unanimitat dels assistents.

Seguidament es va exposar i aprovar per unanimitat la contractació per realitzar l'obra de la memòria "millora de les instal·lacions zona subministrament galera" i es va fixar en 7 dies naturals el termini de presentació de les ofertes per desenvolupar-la.

En la mateixa sessió es va aprovar el conveni de col·laboració entre la Mancomunitat d’Aigües de Merlès i els ajuntaments de Gaià, Oristà, Prats de Lluçanès, Sagàs, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès per al finançament del Pojecte de Millora de l’ETAP Merlès, la renovació de l’estació de bombament Castellot i anul·lació de la captació de la riera de Merlès i la reaització d’una auditoria de comptes.

A destacar també que es va presentar una moció per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat, la qual va ser aprovada.

Finalment l'alcalde va respondre els precs i les preguntes:
1. Que l'administració procedeixi en els termes que es cregui convenient, pels robatoris continuats dels semàfor de les obres al pont del Castellet.
2. Es demana perquè els ciutadans de Gaià, paguen l’aigua més cara.
S’explica que s’ha demanat l’estudi de tarifes a la Mancomunitat d’aigües de Merlès.
ERC-AM dona les gràcies per votar a favor de la moció.
ERC-AM, demana si es pot pavimentar l’àrea d’aportació i la marquesina amb la subvenció de la diputació.

S'adjunta l'acta de la sessió plenària per poder-la consultar al detall.

Darrera actualització: 2.03.2022 | 10:44