Mesures de gestió i limitació d'aigua a causa de la sequera

Divendres, 29 de juliol de 2022
 • RESTRICCIONS:
 • L'alerta declarada per L’ACA comporta reduccions d'ús d'aigua en usos agrícoles, industrials i lúdics.
 • La limitació principal és per a l'aigua de rec agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), industrials (5%), i usos recreatius que impliquin reg (30%) com ara el golf i d'altres (5%).
 • En general, es recomana reduir al màxim el consum d'aigua.
 • La limitació que s'estableix és un consum màxim de 250 litres per habitant i dia.
 • PROHIBIR:
  • la neteja de paviments i similars amb una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia,
  • omplir fonts i llacs ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.
  • Netejar qualsevol tipus de vehicle,
  • regar gespes,
  • omplir piscines, excepte la reposició de l’aigua evaporada, la neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, i
  • malbaratar aigua amb globus d’aigua, pistoles d’aigua, etc.
  • La utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 • RECOMANAR:
  • minimitzar l’aigua de reg emprada,
  • regar en horari de menor insolació (de 20:00 h a 8:00 h),
  • aprofitar aigües residuals (de neteja de verdures, de dutxes, d’esbaldida de rentadores) per a regar horts, fruiters i plantes ornamentals (no gespes)
  • posar un pot de vidre ple d’aigua a la cisterna del WC per reduir la descàrrega de la cisterna (excepte cisternes que ja incorporen una doble opció de descàrrega per estalviar aigua), i
  • plantejar-se un bidó o dipòsit de recollida d’aigües pluvials de teulada per a reg.
Darrera actualització: 29.07.2022 | 13:25