Pròrroga terminis de pagament de tributs municipals

Dilluns, 30 de març de 2020 a les 08:40

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

A la vista de les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona informa que:

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Pagaments en voluntària i rebuts domiciliats amb termini fins el maig, s’allarga el període fins el  juny.

Gaià, 30 de març de 2020

Darrera actualització: 30.03.2020 | 08:35