S'aprova el projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic

Dilluns, 8 de febrer de 2021

Es va aprovar el projecte executiu “PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PUBLIC”, per un import de contracte de 28.778,75 euros al que cal afegir la quantia de 6.043,54 euros que correspon al 21 % d’IVA. essent un total de 34.822,29 €.

La regidora del grup ERC-AM, va demanar si les llums del mur de galeraes van contemplar en el projecte. L’alcalde va explicar que s’afegiran en les millores de la licitació.

La regidora va demana si s’havia valorat posar un sensor de llum en comptes de rellotge astronòmic. El regidor va explicar que antigament s’anava amb sensor i que actualment es posa el rellotge astronòmic. També va demanar si s’havia tingut en compte la potència per casos esporàdics, fires i festes, etc.

També es va aprovar el projecte executiu, plànols, i pressupost del “PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL”, per un import de contracte de 32.789,95 euros al que cal afegir la quantia de 6.885,89 euros que correspon al 21 % d’IVA. Essent un total de 39.675,84 €.

S'adjunta l'acta de la sessió plenària per poder-la consultar al detall.

Darrera actualització: 2.03.2022 | 11:30