S'aproven les bases especifiques reguladores i convocatòria de la línia de beques per a activitats esportives per a infants, adolescents i adults de famílies amb necessitats socioeconòmiques

Divendres, 9 de juliol de 2021

Juntament amb aquest fet, es destaca també l'aprovació inicial plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per les mesures de prevenció dels incendis forestals.

Aquestes dues aprovacions es van realitzar per unanimitat.

També, en sessió, es va ratificar el conveni d’encàrrec de gestió entre l'ajuntament de Manresa, el consell comarcal del Bages i 28 municipis del Bages per a l’execució d’actuacions del projecte Bages. treball, talent i tecnologia 2021-2022, en el marc del programa "treball, talent i tecnologia" de la Diputació de Barcelona. 

Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses.

També es va aprovar la memòria “Millora de les instal·lacions zona subministrament Galera”, per un import de contracte de 27.601,98 euros, al que s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 5.796,42 euros, la qual cosa suposa un total de 33.398,40 euros.

Finalment el regidor d'ERC-AM, realitza dos precs:

  • Que l’administració procedeixi en els termes que es cregui convenient, pels robatoris continuats dels semàfor de les obres al pont del Castellet.
  • Es demana perquè els ciutadans de Gaià, paguen l’aigua més cara. 

S'adjunta l'acta de la sessió plenària per poder-la consultar al detall.

Darrera actualització: 2.03.2022 | 10:56