Execució pressupostària trimestral

Es pot consultar la informació de l'execució del pressupost de l'Ajuntament de Gaià.

El pressupost és el reflex financer de l'estratègia i prioritats municipals, on mitjançant el model de Pressupost Executiu, els recursos pressupostaris s'assignen a aquells programes i actuacions que permeten avançar en un major grau envers els objectius definits. En aquesta secció podràs consultar l'estat d'execució del pressupost.

Darrera actualització: 18.02.2022 | 13:35
Darrera actualització: 18.02.2022 | 13:35