Cementiri

Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes

Línies de servei:

  • Gestió de les concessions de drets funeraris
  • Inhumacions/exhumacions
  • Trasllats
  • Cremació
  • Comiats
  • Conservació i neteja del recinte

Persones destinatàries:

Familiars de difunts.


Cost per l'usuari:

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

 

Euros

Epígraf primer. Concessió de sepultures i nínxols

A) Sepultures

B) Sepultures temporals per temps limitat a 5 anys

C) Nínxols nous

D) Nínxols nous temporals per temps limitat a 5 anys

E) Nínxols usats

F) Nínxols usats temporals per temps limitat a 5 anys

 

2.000,0

1.000,00

800,00

450,00

700,00

300,00

Epígraf segon. Registre. Inhumacions. Conservació

A) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió, cessió, permuta

B) Expedició de títol

C) Inhumacions:

-En nínxol

-En sepultura

D) Trasllat de restes

 

 

10,00

15,00

 

8,00

100,00

6,01

 

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran en un 50 per cent.

A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Servei de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.

3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.


Cost del servei:

https://seu-e.cat/es/web/gaia/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/cost-efectiu-dels-serveis


Equip tècnic:

Cristina Torrents Estorch
Secretaria-Interventora
gaia@diba.cat


Àrea responsable:

Àrea de Governació


Unitat responsable:

Àrea de Governació


Unitats implicades:

Cristina Torrents Estorch
Secretaria-Interventora
gaia@diba.cat


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Presencialment a les oficines d'atenció al ciutadà, o telemàticament a www.gaia.diba.cat (instància genèrica).

Oficines d'atenció al ciutadà.

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08672 Gaià - Barcelona (Catalunya) 
 Nom de contacte: Cristina Torrents Estorch / Josefina Castias Viñas
 Telèfon: 938390151 
 Correu electrònic: gaia@diba.cat 

 Horari:  De 9:00h a 14:00h 


Ajuntament de Gaià

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08672 Gaià - Barcelona
Telèfon: 938 390 151
Adreça electrònica: gaia@gaia.cat
Horari:  
Dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h (matí).
Dimecres, de 16:00 a 19:00h (tarda).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 19.10.2022 | 08:57