Parcs i jardins

Servei que s'encarrega de mantenir els espais verds en el terme municipal

Línies de servei:

  • Manteniment de parcs
  • Manteniment de jardins

Persones destinatàries:

Població en general.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Cost del servei:

https://seu-e.cat/es/web/gaia/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/cost-efectiu-dels-serveis


Àrea responsable:

Regidor de l'àrea d'urbanisme, industria, promoció econòmica, obres i manteniment