Ús de l'equipament de les Barbacoes

L’Ajuntament de Gaià, disposa d'un espai públic per les associacions municipals a Galera amb unes barbacoes públiques, per realitzar-hi trobades d’interès general al municipi.

Persones destinatàries:

Les associacions i entitats sense ànim de lucre municipals, degudament registrades segons els Reglament municipal d’associacions i entitats ciutadanes de l’Ajuntament de Gaia.


Cost per l'usuari:

Per la utilització d’aquest servei l’Ajuntament exigirà un dipòsit previ de 200,00€ en concepte de fiança de desperfectes


Cost del servei:

https://seu-e.cat/es/web/gaia/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/cost-efectiu-dels-serveis


Equip tècnic:

Regidor medi Ambient


Àrea responsable:

Medi Ambient.


Unitat responsable:

Medi Ambient.


Unitats implicades:

Oficina d'atenció al ciutadà