Adreces i telèfons

Telèfon
Rectoria de Santa Maria de Gaià
Restaurant de Gaià 938 391 209
S.A.T Nº 144 LURDES 938 390 016
Sant Andreu del Genescar
Sant Bartomeu de la Vall de Vilaramó
Sant Esteve de Vilaramó
Sant Jordi de Lloberes
Sant Pere de Monistrol
Santa Maria de Gaià
Santa Àgata
Secretària - Interventora 938390151
Treballs i Construccions Vilaró, S.L. 659 994 491
Urgències 112 112
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12