Convocatòria Ple extraordinari. 13 de juliol de 2021

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTÒRIA:
1. Aprovar, si s’escau, inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 30/2021, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent afectat de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. (exp. 2021_413).
2. Aprovació, si s’escau de la proposta de l’alcaldia sobre la determinació de les dues festes locals per l’any 2022. (exp. 2021_416).
La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

Darrera actualització: 18.02.2022 | 15:45