Convocatòria Ple extraordinari. 19 de novembre de 2021

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTÒRIA:
1. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2020. (exp. 2021_11).

Darrera actualització: 18.02.2022 | 15:45