Convocatòria Ple ordinari. 14 d'octubre de 2021

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTÒRIA:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (8 de juliol de 2021, 13 de juliol de 2021). - (exp. 2021_103).
2. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/273, de 2 de setembre, d’adhesió al contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats. - (exp. 2021_477).
3. Aprovació, si s’escau de l’expedient de contractació per realitzar l’obra de la memòria “millora de les instal•lacions zona subministrament galera”. - (exp. 2021_332).
4. Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració entre la mancomunitat d’aigües de merles i els ajuntaments de Gaià, Oristà, Prats de lluçanès, Sagàs, sant Feliu Sasserra i santa maria de Merlès per al finançament del projecte de millora de l’ETAP Merlès, la renovació de l’estació de bombament castellot i anul•lació captació riera de merles i la realització d’auditoria de comptes. (exp. 2021_369)
5. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del segon trimestre de 2021. (exp. 2021_422).
6. Donar compte dels període mig de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2021. (exp. 2021_433).
7. Moció per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat . (exp. 2021_519).
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
8. Consideració del Decrets emesos des de la sessió anterior, del decret 2021/232 a 2021/294. (2021_13)
9. Informe de regidories.
10. Precs i Preguntes.
La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

Darrera actualització: 18.02.2022 | 15:45