Plantilla i retribucions de personal

La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats.

Plantilla de Personal


FUNCIONARIS
Funcionaris d'Habilitació Estatal.
Secretari-Interventor: Grup A1. Places 1. Vacants 1.

LABORALS, INDEFINITS, TEMPORALS I A TEMPS PARCIAL
Auxiliars Administratius: Grup C2. Places 1. Vacants 0.
Personal d'oficis no qualificat: Grup AP. Places 1. Vacants 0.

Darrera actualització: 27.01.2022 | 15:26
Darrera actualització: 27.01.2022 | 15:26