Inventari municipal

El patrimoni dels ens locals és constituït per tots els béns i drets que els pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d’adquisició. En aquest apartat es recull el darrer Inventari municipal de béns (inventari general consolidat).

Darrera actualització: 27.01.2022 | 15:39
Darrera actualització: 27.01.2022 | 15:39